fbpx

Biznis ideja: Uzgoj malina i kupina (drugi dio)

Pomološka klasifikacija svrstava malinu i kupinu u grupu jagodastog voća, u kojoj zauzimaju drugo i treće mjesto, odmah iza jagode. Ako se uzmu u obzir njihove biološke karakteristike, ekološki i tehničko-tehnološki zahtjevi, polivelentnost u pogledu upotrebe plodova, mogućnost plasmana  za naša voćarska područja, maline i kupine predstavljaju najperspektivnije vrste iz grupe jagodastog Read more…