Nova vrsta solarnih ćelija napravljena je od materijala koji je znatno jefitiji i lakše dostupan od silicija, a može generirati jednaku količinu energije.

Iako se potencijal ovog materijala još ispituje, stvar je već privukla pažnju vodećih istraživača solarne energije, a nekolicina tvrtki već radi na njegovoj komercijalizaciji.

[umetnime]

Znanstvenici koji razvijaju ovu tehnologiju tvrde da bi mogli cijenu solarnih panela sniziti na 10 do 20 centi po wattu. Uobičajena cijena današnjih panela u SAD-u je oko 75 centi po wattu.

Perovskit je poznat već stoljećima no sve donedavno nikome nije palo na pamet koristiti ga za solarne ćelije. Ima svojstvo visoke apsorbcije svjetlosti. Dok konvencionalni silikonski solarni paneli koriste materijale debljine oko 180 mikrometara, nove solarne ćelije koristile bi tek jedan mikrometar materijala, pri čemu bi uhvatili istu količinu svjetlosti. Obojenost mu daje i svojstvo poluvodiča, što je dobro za prijenos električnog naboja koji se stvara na mjestu gdje udara svjetlost.

 

“Materijal je bezobrazno jeftin”, kaže Michael Grätzel, koji je u svijetu solarne energije čuven po inovativnim solarnim ćelijama koje nose njegovo ime. Njegova skupina izradila je dosada najučinkovitije perovskit-ćelije koje pretvaraju 15% sunčeve svjetlosti u električnu energiju, što je daleko učinkovitije od drugih jeftinih ćelija. No, na temelju dosadašnjih performansi i na njegovim svojstvima pretvorbe svjetlosti, istraživači tvrde da da bi učinkovitost mogla narasti i do 25%, što je jednako dobro kao i najveća moguća učinkovitost ćelija koje se danas najčešće koriste. Grätzel kaže da je perovskit zahvalan materijal koji zadržava visoku učinkovitost i pri masovnoj proizvodnji, jer je proizvodni proces iznimno jednostavan.

[umetnime]

Kao i bilo koji drugi novi konkurent na vrlo živom tržištu solarnih ploča, perovskit će imati poteškoća pri preuzimanju tržišta silicijskih solarnih ploča. Troškovi proizvodnje silicijiskih vrsta stalno padaju, a neki analitičari predviđaju da bi mogli pasti i na 25 centi po wattu, što bi eliminiralo većinu prednosti perovskit-solarnih panela. Očekuje se da će proizvodnja biti najjednostavnija moguća, ali realno gledajući, potrebno je najmanje jedno desetljeće da bi se uspostavila nova tehnologija solaranih ćelija, a za dest godina silikonskim solarnim ćelijama bit će teško konkurirati.

Izvor: znanost.geek.hr


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Domacinski blog
%d bloggers like this: