fbpx

Kur'anski fenomeni

Na prvom mjestu najpopularnijih knjiga svih vremena se našao Kur'an, s preko 3 milijarde primjeraka distribuiranih na sve četiri strane svijeta. Zanimljivo je da je Kur'an jedina knjiga na listi ovog portala koja nije doživjela izmjene, a prema njihovim podacima preveden je na preko 50 jezika. Ovo istraživanje je posebno bitno jer su mnoga slična istraživanja u obzir uzimala samo broj prodanih knjiga. Iz tih razloga je Kur'an često izostavljan s liste najpopularnijih knjiga, jer se mahom ne nalazi u komercijalnoj prodaji.