Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO“ 2016 koji se održava od 19.do 22 aprila 2016. godine profilira se kao sajam dostignuća proizvodnog i uslužnog poduzetništva i obrtništva, starih i umjetničkih zanata, te kvalitetnih uvjeta iz okruženja koji doprinose razvoju poduzetništva i obrtništva. Stoga će glavnu strukturu sajamske manifestacije činiti sledeći sadržaji:

– Izložba proizvoda i usluga poduzetnika i obrtnika, prvenstveno sektora nosioca privrednog razvoja općine Gračanica, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i same Bosne i Hercegovine, a to su: sektor metala, sektor drvoprerade, sektor gume i plastike, te sektor građevinarstva, sa ciljem prezentacije svojih dostignuća i poslovnih mogućnosti.

– Izložba starih i umjetničkih zanata Bosne i Hercegovine. Kroz prezentaciju aktivnog izvođenja i živog rada predstaviće se stari i umjetnički zanati sa ciljem očuvanja kulturnog nasleđa i rehabilitacije (očuvanje i proširenje kruga svjih korisnika) starih i umjetničkih zanata.

– Izložba proizvoda za supstituciju uvoza.Velika poduzeća će prezentirati proizvode koje uvoze i koji se ne proizvode u domaćoj privredi, a mogu biti predmet usvajanja i razvoja od strane domaćih poduzetnika i obrtnika, sve sa ciljem supstitucije uvoza i povećanja izvozne konkurentnosti domaćih proizvođača.

– Prezentacija poslovnih zona. Poslovne zone iz okruženja prezentirat će svoje kapacitete i uvjete koje pružaju poduzetnicima u razvoju (investitorima) za ulazak u prostore poslovnih zona.

– Prezentacija integrativne medicine i Kongres integrativne medicine sa međunarodnim učešćem.

– Izložba organske i poljoprivredne proizvodnje i etno narodnog stvaralaštva.

– Sudjelovanje partnerskih komorskih institucija sa prezentacijom svojih programskih aktivnosti i uvjeta u doprinosu i potpori razvoju privrednih aktivnosti.

– Prezentacija Klastera plastičara i alatničara BiH, njegovih članica, njihovih kapaciteta i poslovnih mogućnosti, te promocije kvalitetnog poslovnog povezivanja poduzetnika organiziranjem klastera.

– Prezentacija bratimljenih gradova i općina/opština sa ciljem podizanje kvalitetne poduzetničke klime i iniciranja povezivanja poduzetnika i obrtnika na širim prostorima i unutar sredina koje stvaraju dobre preduvjete za povezivanje poduzetnika i obrtnika.

Za vrijeme održavanja sajamske manifestacije organizirat će se stručni skupovi i susreti na temu aktuelnih privrednih zbivanja i uvjeta koji su na raspolaganju poduzetnicima i obrtnicima u podršci njihovog razvoja. Planirani profil i djelatnosti sajma trebaju dati poslovni pečat sajmu i učiniti ga atraktivnim centrom za promociju i komunikaciju privrednika Federacije BiH, Republike Srpske i same BiH.

 

Izvor:graposexpo


0 Comments

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Mini Cart 0

Your cart is empty.