Saznajte više o sebi na osnovu oblika i dužine vaših prstiju?

Hiromantija je umjetnost proricanja sudbine iz dlana i datira preko 2000 godina. Hiromantičari na osnovu linija na dlanu otkrivaju naš karakter, našu prošlost, sadašnjost i budućnost. Da bi se odredio karakter neke osobe, važan je oblik i dužina prstiju i naročito palca. Tako možemo otkriti u čemu je osoba najbolja, a u čemu nije. Kažiprst je Jupiterov prst, srednji prst je Saturnov, prstenjak Apolonov, dok je mali prst Merkurov. Palac je Venerin prst.

Mini Cart 0

Your cart is empty.