Stolarstvo

Stolarstvo u BiH

Stolarstvo u BiH je nažalost u jako lošem položaju. No ipak ima onih entuzijasta koji se bave ovim zanatom. Najčešći izbor drveta koji koristi su javor, lipa i bukva. Inspiraciju u izradi daskica pronalaze najčešće u prirodi, te u stvarima koje nas okružuju. Također je napomenuo da iz prirode „uzimamo“ Read more…

Mini Cart 0

Your cart is empty.