Kod farmera koji prvi put kreću u uzgoj i tov junadi. Kod onih s iskustvom većinom se kupuje muška othranjena telad

Pored kvantiteta i kvaliteta stočne hrane, uspješan tov zavisi i od nasljedne osnove, odnosno rase. Tovne rase goveda dobro iskorišćavaju hranu, imaju visok dnevni prirast, kao i sposobnost da masnoću talože u mišićno tkivo. Samim tim meso sočnije. Svakako za uspješan tov ne treba zanemariti i uslove držanja.

Za tov se mogu koristiti sve kategorije goveda (telad, junad i odrasla grla). Međutim, junad su najpogodnija za intenzivnu proizvodnju kvalitetnog mesa. Oni imaju povoljniji odnos mesa i masti u ostvarenom prirastu u odnosu na starija grla. Osim toga, junad imaju veći prirast i bolju konverziju hrane od ženskih grla.

Kako se odgaja podmladak za tov teladi?

Kod odgoja podmlatka za tov telad se hrane kolostrumom. Kasnije zamjenama za mlijeko. Od druge nedelje uzrasta tele se prihranjuje koncentratima i sijenom. Tele se može zalučiti sa 6 do 7 nedelja. Od trećeg mjeseca uzrasta teladima treba postepeno davati silažu i zelenu masu.

U zavisnosti od sastava obroka junad se mogu toviti koncentrovanom, polukoncentrovanom i kabastom hranom.

Intenzivni tov se zasniva isključivo na koncentrovanim hranivima, uz manje količine kabaste hrane. U intenzivnom tovu junad se počinju toviti sa 4 mjeseca uzrasta i tove se do postizanja tjelesne mase od 400 do 450 kg (12 mjeseci uzrasta). Kao osnovni izvor energije daje se smješa koncentrata na bazi zrna kukuruza, uz dodavanje proteinskih hraniva (sojina sačma ili urea zbog niže cijene), mineralno-vitaminskih smješa i oko 1 do 1,5 kg lucerkinog sijena.

U polukoncentrovanom tipu tova polovinu obroka čine kabasta hraniva (silaža, sijeno, zelena masa, rezanci šećerne repe, itd.), a drugu polovinu koncentrovana hraniva. Količina koncentrata u obroku zavisi od željenog prirasta, uzrasta grla i kvaliteta kabaste hrane. Kod ovog tipa tova junad se tove do 450 kg, a zavisno od količine koncentrata u obroku osvaruju se dnevni prirasti od 1000 do 1200 g.

Uzgoj junadi kabastom hranom

Tov kabastom hranom je tov junadi starije od godinu dana. On traje do navršenih 500 do 600 kg težine. Uzgojna faza ili predtov traje do navršenih 150 kg težine, nakon čega se grla mogu držati na pašnjaku. Na paši se mogu držati samo junad koja su starija od 8 mjeseci uzrasta, jer mlada grla nisu u stanju da konzumiraju veće količine kabaste hrane. U zimskom periodu godine junad se hrane silažom uz dodavanje manjih količina sijena i koncentrata. Pri kraju drugog ljetnog perioda se može početi sa završnim tovom koji se može obaviti na pašnjaku ili u staji. Uz ishranu kabastom hranom, zbog postizanja odgovarajućeg dnevnog prirasta potrebno je vršiti prihranjivanje koncentratima. U kojoj mjeri će se vršiti prihranjivanje zavisi od prinosa i kvaliteta zelene hrane proizvedene na pašnjaku.

Za koji tip tova se oprjedjeliti zavisi od ekonomičnosti ishrane i od zahtijeva tržišta za kvalitetom mesa, pa tako kada tržište zahtijeva težu i masniju junad, tov će se obaviti kabastom hranom.

Odabir teladi za tov junadi

Kod farmera koji prvi put kreću u uzgoj i tov junadi, ali i kod onih s iskustvom većinom se kupuje muška othranjena telad. Biraju se kvalitetna, zdrava, konstitucijski i pasminski ujednačena telad, formirajući grupu/stado s teladima ujednačene težine i starosti. Poželjno je nabaviti telad koja su već priviknuta na konzumiranje kabaste i koncentratne hrane, kako se ne bi pojavio tzv “negativni tov” kada telad još uvijek nenaviknuta poslije mlijeka na uzimanje hrane, gladuje i gube svoju ulaznu težinu.

Pri nabavci teladi, naročito kod farmera početnika bez iskustva i stečenog znanja uvijek je dobro “osigurati se” i povesti sa sobom veterinara. Pomoć veterinara pri izboru je u tom trenutku neprocjenjiva, s obzirom da i u tovu vrijedi izreka: kako siješ, tako ćeš i žeti. Kakva i kako se telad uvede u tov, ovisi i konačan uspjeh tova. S obzirom da se radi o principu “all in, all out” (sve unutra, sve van, op.u.), svaki pogrešan korak i odabir direktno utječe na konačan rezultat, prodajnu težinu i kvalitetu, stoga je prvi korak i najvažniji prilikom odabira teladi, a to je pasmina.

Načini za tov junadi

Kada telad dostignu tjelesnu masu od 220 kg i kada u potpunosti postanu funkcionalni preživači, započinje intenzivni tov junadi.

Kod tog tova možemo razlikovati dvije tehnologije uzgoja. Prva je proizvodnja mlade junetine, tipa „baby beef“, pri čemu junad postiže tjelesnu masu do 450 kg, sa starošću od 12 mjeseci, na što veliki utjecaj ima varijanta tova, odnosno način hranidbe.

Meso je crvene boje, kroz koju su „protkani“ tanki dijelovi loja, što mesu daje izgled mramoriranosti. Dobre je kvalitete i ima ukus zrele junetine. Najbolje rezultate u tome načinu uzgoja pokazala je simentalska telad.

Drugi je uzgoj usmjeren na proizvodnju kvalitetnoga mesa zrele junetine, što predstavlja i najveći dio proizvodnje goveđega mesa u Hrvatskoj.

Na takav način može se iskoristiti potencijal junadi u postizanju velikih završnih tjelesnih masa do 650 kg i starosti 18 do 20 mjeseci. Tehnologija hranidbe zasniva se na kombinaciji kukuruzne silaže, zrna kukuruza i koncentrata te manjih količina sijena i slame.

Izvor: stocarstvo.rs.ba/domacin.ba


armin

Skupljajući savjete i ideje za svoje potrebe došao sam na ideju da se pokrene ovaj portal. Drago mi je da od 2015 pomažemo savjetima.

1 Comment

Mesna industrija Ovako - domacin.ba · 21. Septembra 2021. at 9:24

[…] u svom portfoliu ima preko 200 različitih proizvoda. Mesna industrija Ovako obuhavata sve proizvode, uključujući i piletinu. Za preko dvadeset godina rada Akova […]

Komentariši

Avatar placeholder

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Mini Cart 0

Your cart is empty.