FASCINANTNA METODA LIJEČENJA KOJA JE ZALUDILA SVIJET – HIDŽAMA

Hidžama predstavlja puštanje krvi u tarapeutske svrhe. Pomoću čašica sa vakumom vrši se akumulacija kapilarne krvi na jedno mjesto, te se zarezivanjem sterlilnim instrumentom ta krv pomoću vakuma izvlači iz organizma. Kako hidžama spada u domen male hirurgije, veoma je važno poštivati principe asepse i antisepse. Tarapeut koji izvodi hidžamu Read more…

Sezona prehlade i gripe se bliži: Kim zaustavlja viruse

Iako gripa i prehlada u prvi mah mogu da imaju slične simptome, znatno se razlikuju po načinu liječenja i po dužini oporavka. Ove virusne bolesti disajnih puteva ubrajaju se u grupu kapljičnih infekcija. Prenose se lako prilikom govora, kihanja, kašljanja, ali i dodirom sa predmetima koji su inficirani virusima, a koji se zatim unesu u nos i usta. Procjenjuje se da se polovina populacije prehladi barem jednom godišnje.

Mini Cart 0

Your cart is empty.